ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2022
ปรับปรุง 23/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 29797
Page Views 52188
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสุพิชฌาย์ ภูถาดลาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางวิไล ลีโคกกลาง
นักจัดการงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุนันทา ผิวทวี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวสิริรัตน์ ประสารพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล

นางวิยาณีร์ มงคลวิริยกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวขวัญชนาถ ถิตย์พิพิธ
นักพัฒนาชุมชน

นายบรรเจิด ศิริเวช
นิติกร

นายธวัชชัย สุวรรณรักษ์
นักวิชาการเกษตร

นางสาวพรทิพย์ รัตนกำเนิด
เจ้าพนักงานธุรการ

นางพัฒนา แสนวงศ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายธนกร ธานี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย