ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2022
ปรับปรุง 23/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 29705
Page Views 52074
 
สภาเทศบาล

นายพัฒนาการ ฆารพิพัฒน์
ประธานสภาเทศบาล

นายขุนทอง นันอำไพ
รองประธานสภาเทศบาล

นางสุพิชฌาย์ ภูถาดลาย
เลขานุการสภาเทศบาล

นายคมชัย เจริญสกุลตะเฆ่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางพรสวรรค์ รักภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมพงษ์ จำเริญรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายบุญจันทร์ มาศงามเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประยงค์ แสงจำปา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางศรุตา พระโนราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางนภาพร ภูลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางปัทมา เรืองแจ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางกนกพร ฤทธิ์รักษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2