ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2022
ปรับปรุง 23/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 29785
Page Views 52176
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป ขนาดและที่ตั้ง

             เทศบาลตำบลลำพาน สำนักงานที่ทำการตั้งอยู่ที่เลขที่ 40 หมู่ที่ 5 ตำบลลำพานอำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,657 ไร่ มีอาณาเขตติดกับตำบลข้างเคียงดังนี้

             ทิศเหนือ จรดเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัยและเทศบาลตำบลบัวบาน

             ทิศใต้ จรดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และเทศบาลตำบลหลุบ

             ทิศตะวันออก จรดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และเทศบาลตำบลโพนทอง

             ทิศตะวันตก จรดเขตเทศบาลตำบลบัวบานและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์

การเมืองการปกครอง

             การเมือง เทศบาลตำบลลำพาน แบ่งเขตการปกครองเป็น 2 เขต มีทั้งหมด 16 หมู่บ้านมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำพาน ทั้งสิ้น 12 คน

             การปกครอง เทศบาลตำบลลำพาน แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน คือ
      หมู่ที่ 1 บ้านท่าอุดม
      หมู่ที่ 2 บ้านวังเกาะเหล็ก
      หมู่ที่ 3 บ้านฝายแตก
      หมู่ที่ 4 บ้านกุดอ้อ
      หมู่ที่ 5 บ้านวังยูง
      หมู่ที่ 6 บ้านโนนแพง
      หมู่ที่ 7 บ้านท่าแสง
      หมู่ที่ 8 บ้านท่าสินธุ์
      หมู่ที่ 9 บ้านท่าสีดา
      หมู่ที่ 10 บ้านดงเมือง
      หมู่ที่ 11 บ้านหนองทุ่ม
      หมู่ที่ 12 บ้านโคกคอน
      หมู่ที่ 13 บ้านดงเมือง
      หมู่ที่ 14 บ้านน้อยดอนกระต่าย
      หมู่ที่ 15 บ้านโนนยาง
      หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งสว่าง การสาธารณสุข

การดำเนินการด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่งและคลินิกพุทธบูชา 1 แห่ง รวมเป็น 4 แห่ง ที่ให้บริการในเขตเทศบาลตำบลลำพาน ประกอบด้วย
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฝายแตก
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนแพง
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดงเมือง
      คลินิกพุทธบูชาวัดป่ามัชฌิมาวาส


ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลลำพาน 40 หมู่ 5 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
         โทรศัพย์ 043840328
          โทรสาร  043840327