ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2022
ปรับปรุง 23/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 29809
Page Views 52200
 
ประวัติความเป็นมา
               เทศบาลตำบลลำพาน ได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำพานเป็นเทศบาลตำบลลำพาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2552 สำนักงานที่ทำการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 40 หมู่ที่ 5 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,657 ไร่ มีอาณาเขตติดดตำบลข้างเคียง ดังนี้
               ทิศเหนือ             จรดเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย   และเทศบาลตำบลบัวบาน
               ทิศใต้                 จรดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  และเทศบาลตำบลหลุบ
               ทิศตะวันออก       จรดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  และเทศบาลตำบลโพนทอง
               ทิศตะวันตก         จรดเขตเทศบาลตำบลบัวบาน    และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์