ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2022
ปรับปรุง 09/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 43128
Page Views 79856
 
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป เทศบาลตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๕
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป เทศบาลตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ ๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำหลักคุณธรรมและจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม ๒ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ๓ เกิดความรักสามัคคีในองค์กร ๔ บุคลากรของเทศบาลตำบลลำพานสามารถปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เผ่าพันธุ์ จรธมฺโม เป็นวิทยากรฝึกอบรม เทศบาลตำบลลำพานขอขอบพระคุณพระคุณเจ้ามา ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 136 ครั้ง