ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2022
ปรับปรุง 23/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 29716
Page Views 52086
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน
       รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  ดังนั้น  เทศบาลลำพาน จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการรับสินบนเป็นนโยบายสำคัญ  ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากร   ของเทศบาลลำพานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ปลอดจากทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 844.47 KB