ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2022
ปรับปรุง 23/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 29672
Page Views 52041
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเ
        เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลลำพาน เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตาม
แนวนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบล ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                  เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในทุกระดับ เทศบาลตำบลลำพาน บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับบริการหรือ                          ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตามความเหมาะสม 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 847.79 KB