ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2022
ปรับปรุง 23/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 29700
Page Views 52069
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรท
       ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน หน่วยงานนั้นๆ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564  ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 686.38 KB