ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2022
ปรับปรุง 23/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 29788
Page Views 52179
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
          ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ    ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ฉบับปรับปรุง)  โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อน  เพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big  Rock)  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔  พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส           ไร้ผลประโยชน์  ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงาน           ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและ  ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No  Gift  Policy)”  
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.98 KB